Augustapolder Bergen op Zoom

Voor Bergen op Zoom is een masterplan voor ca. 1800 woningen ontworpen. De unieke ligging aan het natuurgebied Markiezaatsmeer is aanleiding geweest voor het ontwerp van een bijzondere verweving tussen stad en landschap. In overleg met natuurorganisaties, waterschap en provincie is een overgangszone ontworpen, waar compact wonen op terpen wordt gecombineerd met een ‘wetlandmilieu’ met wilde paarden die tussen de terpen vrij rondlopen. Tot de opgave behoorde eveneens de realisering van een nieuwe hoofdtoegangsweg voor Bergen op Zoom met een nieuwe afslag op de rijksweg A4. Deze weg is ontworpen als een groene ‘parkway’, waarlangs in een reeks terrasvormige woongebouwen gewoond wordt.

Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente was dat de nieuwe ontwikkeling structuurversterkend moest zijn voorde aangrenzende achterstandswijken. In ons masterplan is een krachtige samenhang tussen oud en nieuw ontwikkeld, met een integrale benadering vanuit programma, ruimte en exploitatie. De gevraagde structuurversterking werd bereikt door de voorzieningen als sportvelden, plantsoen, winkels en school op de overgang tussen oud en nieuw te ontwerpen in plaats van in het hart van de nieuwe wijk. Dit concept is volgens ons procesvoorstel ontwikkeld in intensief overleg met een speciale raadscommissie, waardoor in een tijdsbestek van enkele maanden zowel masterplan als besluitvorming gereed was. Het masterplan is door ons in vervolgopdrachten vertaald in een bestemmingsplannen en een beeldregieplannen.

W1956 luchtfotorood featured image

W1956 INLEIDING - vogelvlucht vanuit het zuiden featured image

W1956 augberlagex featured image

W1956 icoon structuurdragers featured image

W1956 KLAVER WEI - schets 1 featured image

W1956 ENGELSE TUIN - schets serpentine featured image

W1956 s3 def featured image

W1956 s4 def featured image

 

s5 def

DSC_0491

DSC_0535