Boukemapark Uithuizen

De functionele drager van dit nieuwe sport-, speel- en leerpark is de binnenkort te bouwen Brede School, waar de drie basisscholen van het dorp gecombineerd worden. ADP stelde voor om de school op de buitenrand van het dorp te leggen met een sterke verbondenheid met de weidsheid van het Groningse Hogeland.

De nieuwe school zal een echte plattelandsschool zijn, die kinderen bewust maakt van het landschap waarin ze opgroeien. Alle kinderen in het dorp, en hun ouders, zullen elke dag naar deze plek gaan. De ‘mental map’ van het dorp zal  dramatisch veranderen door de dagelijkse ervaring van het platteland.

W2010006_ingang park

W2010006 130306 DO Boukemapark featuredimage1

In de bestaande toestand troffen we sterk verwaarloosde windsingels rond de voetbalvelden aan. De windsingel rond de bestaande ijsbaan was grotendeels verdwenen, zodat schaatsers de ijzige winterwinden moesten trotseren. Daarnaast was er een –voor het Groningse landschap wezensvreemde- driehoekige bosaanplant uit de jaren-80. In het ontwerp is de nieuwe, vergrootte ijsbaan in de bestaande bosaanplant ‘geschoven’. In de nieuw ontstane singel ‘huist’ nu een functie die beschermd wordt tegen de wind. 

De singels rond de sportvelden zullen worden hersteld. Schuin oplopende geschoren hagen zullen de onderbegroeiing  vormen. De buitenranden van de sportvelden maken het binnen de bebouwde kom gelegen deel van het park tot een aangekleed interieur, onder verwijzing naar de dichtbij gelegen Menkemaborg.

W2010006_heg_schema2W2010006_heg_schema1

W2010006_hagen

De centrale route naar de school slingert tussen voetbalvelden door. Het  voormalige, door hekken afgesloten sportcomplex wordt omgebouwd tot de meest publieke plek in het dorp. Langs de route komt een speelstrip, in de vorm van een liggende (oranje)klei kleurige sculptuur van 15 bij 90 meter. In het ´gebouwde landschap´ van de opgetilde, terracottakleurige plateau zijn hoogteverschillen, kleine tribunes, zitbanken en wanden opgenomen. Alle (speel)objecten op de strip worden in één kleur uitgevoerd. Naast de speelstrip komt ‘De Roegte’; een

natuurlijke inrichting voor het meer ruige spelen als contrast met de georganiseerde ruimte op de strip. 

De plek van de speelvoorziening en het openbreken van het gesloten sportpark door de openbare route naar de nieuwe school, is ontworpen vanuit een sterk functionele ontwerpstrategie. De onderdelen versterken elkaar door de uiterst verleidelijke ligging ten opzichte van elkaar. Alle kinderen en ouders komen dagelijks in aanraking met sport, spel (en landschap).

W2010006_de strip

110819_SCU theater DN copy

110819_SCU noppenpad JB copy

W2010006 130307 Klim dome featured image

W2010006 130307 multifunctionele kooi featured image

W2010006 130307 overkapping zitplaats featured image

De gevraagde extra waterberging is op de rand van de dorpsbebouwing ontworpen. Het ontwerp is een verwijzing naar de zeer veel voorkomende priveparken in engelse landschapsstijl rond de Groningse herenboerderijen. In dit

geval zijn de flauw aflopende taluds, het parkbruggetje en de romantische uitzichtheuvel met boom en bank echter in de openbaarheid aangelegd en dit versterkt het recreatieve gebruik van de voormalige weilanden.

W2010006_vijver

W2010006_gele weg vogelvluchtW2010006_gele weg

De verplaatsing van alle, rond het dorpscentrum gelegen basisscholen naar de nieuwe locatie aan de rand van het dorp leidt tot aanleg van nieuwe fietsroutes. Naast de eerder besproken route door het hart van het nieuwe park, was er een  nieuwe route vanuit de westflank van het dorp nodig. In het ontwerp is dit nieuwe
fietspad midden door de bestaande weilanden gelegd. De route naar de school zal daardoor een tastbare ervaring van het landschap geven. 

De weilanden worden door de strategische aanleg van het fietspad ´gevoed´ door dagelijkse activiteiten en daarmee worden de weilanden onderdeel van het publieke landschapspark, de nieuwe ´mental map´ van het dorp. 

Het fietspad is ontworpen in een helder gele  kleur, aansluitend op de boterbloemen en paardebloemen in het weiland en de koolzaadvelden in het akkerlandschap verderop. Op de fietsroute naar school is het altijd lente!

W2010006_luchtfoto bouwkema park

SCU-luchtfoto-stitched-web

  • Uithuizen
  • Erik Wiersema, Jeroen Bos
  • 2012-2014