Woongebouw Dapperbuurt Amsterdam

‘Negentiende-eeuws’ woonblok in Amsterdamse Dapperbuurt

Aan de Pontanusstraat in de Amsterdamse Dapperbuurt ontwerpt Erik Wiersema (ADP) vijfenveertig woningen voor De Key rond een binnenhof. Het woongebouw vormt een nieuwe kop aan een smal stadsblok. De woningen worden breed en ondiep, waardoor de binnenhof luchtiger, lichter en groener kan zijn. Trappen, liften en terrassen van de woningen staan in open verbinding met deze collectieve buitenruimte. Er komen poorten naar twee van de drie omliggende straten.

W1900_situatie

W1900_binnenplaatsa

W1900_E poort

Het beeld is een hedendaags woongebouw met duidelijke verwijzing naar de architectuur van negentiende-eeuwse arbeiderswijken. Uitstekende stroken versterken de horizontale lijnen in het straatperspectief, terwijl de herhaling van hoge ramen zorgt voor een verticale verdeling van het vooraanzicht. Bijzondere balkonhekken werken als ornament. De hele lengte van de gevel vertoont metselwerk van een feloranje baksteen. Consequent materiaalgebruik van de stoep tot en met het dak maakt het gebouw tot een samenhangend geheel.

W1900_maquette_01

W1900_maquette_03

W1900_Maquette_02

  • Amsterdam
  • De Key (voorheen de Principaal)
  • Erik Wiersema
  • Harald Mooij, Daniel Sudkamp, Ute Brinkmeier
  • 2014