Woningbouw Guido Gezellelaan Bergen Op Zoom

W1971_situatie

Deze visie is opgesteld in opdracht van Wonen West-Brabant in nauw overleg met de gemeente Bergen op Zoom. De locatie is een langgerekte strook ten oosten van de Guido Gezellelaan in de wijk Warande-West. De Guido Gezellelaan is een intensieve gebruikte doorgaande route.

De langgerekte strook wordt opgedeeld in een aantal grote kavels. Op ieder kavel staat een ‘grote villa’, gericht op de laan, met tuin(en) rondom. Langs de rand van de kavels staat een representatief hek dat samen met de bestaande bomenrij een sterke begeleiding van de laan vormt. De eenheid in het plan wordt gemaakt door de randen van de locatie. De impressie op ooghoogte langs de Guido Gezellelaan toont een subtiele begrenzing door een samenspel van een aantal details. Deze grens geeft ruimtelijke samenhang aan het plan.

De morfologie wordt gevarieerd door twee verbijzonderingen die voortkomen uit de omgeving. Op het noordelijkst gelegen kavel staat een groter woongebouw op de hoek van de Guido Gezellelaan en de van Heeluwlaan. Dit gebouw vormt vanuit het centrum gezien een markering van de totale nieuwbouwontwikkeling rond het park. Het middendeel wordt gevormd door een ensemble van een schuin geplaatste wand, een klein gebouw op poten en één van de stadsvilla’s rond een openbaar plein. Het plein is een ruimtelijk en functionele schakel tussen het park en aansluitende wegen aan de westzijde. In relatie tot het zeer openbare karakter van de Guido Gezellelaan kan dit plein gezien worden als de hoofdentree tot het achtergelegen park. Met variatie in gebouwtypen voegt het plan zich in de kenmerkende morfologie van lintbebouwingen.

W1971_Guido Gezellenlaan (6)

W1971_Guido gezellenlaan (3)

W1971_Guido Gezellenlaan

W1971_Guido Gezellenlaan (2)

W1971_Guido Gezellenlaan (5)