Herstructurering Woensel West

W1922_Spel en sprong

In opdracht van de gemeente Eindhoven en woningcorporatie Trudo is een ontwikkelingsvisie opgesteld voor de wijk Woensel-West. De opgave voor deze Vogelaarwijk ontstond vanuit de vraag hoe sociaal en duurzame woningbouw vorm moet krijgen. ADP heeft hiervoor i.s.m. NEXT architects een visie opgesteld met als uitgangspunt geleidelijke wijkvernieuwing. Hierin wordt door middel van gerichte kleine en grote ingrepen de wijk door de jaren heen vernieuwd. De ruimtelijke visie die hieraan ten grondslag ligt is ontwikkeld in samenspraak met de bewoners en gebruikers.

‘Omdat smaken verschillen’, de naam waaronder de visie is gepresenteerd, refereert naar de verschillende deelgebieden die in de wijk zijn gevonden. Deze deelgebieden hebben elk duidelijk een eigen karakter. Deze karakters ofwel aanwezige verschillen in de buurt, worden in de visie behouden en versterkt. Zo wordt er gekeken naar wat er al aanwezig is in een buurt en deze elementen worden verder uitgewerkt en vormgegeven.
De verschillende deelgebieden blijven tegelijkertijd letterlijk en figuurlijk met elkaar verbonden door een aantal lange straten die op de overgangen tussen de buurten lopen.

W1922_hofjes

W1922_geheel

W1922_5 projecten

Volta Galvani 2a, Eindhoven - Geurst & Schulze architecten - 1