Kanaalzone Apeldoorn

Het Apeldoorns kanaal is een historische waterweg die het stedelijk gebied van Apeldoorn van noord naar zuid doorsnijdt. Het kanaal en de verouderde industriegebieden aan weerszijden hiervan vormen een belangrijke barrière in de stad. De gemeente heeft zich tot doel gesteld de kanaalzone te transformeren tot een gemengd stedelijk gebied voor wonen, werken en voorzieningen, dat met de voorkant naar het kanaal ligt.

Er wordt in de visie ingezet op het vasthouden van de huidige bedrijvigheid voor zover deze meerwaarde bij menging oplevert. Hiernaast wordt ruimte gezien voor nieuwe (kleinschalige) bedrijvigheid in het gebied. De zone bestaat uit een aantal sterk van elkaar verschillende deelgebieden. Voor elk deelgebied wordt daarom een andere vorm van menging gezien. 

W1992 scene1 featured image

W1992 scene4 featured image

Naar aanleiding van ons uitgebreide onderzoek naar menging van wonen en werken zijn wij door de gemeente Apeldoorn gevraagd om een masterplan voor de gebiedsontwikkeling van de kanaalzone Noordoost (ca. 25 ha.) te maken . De gemeentelijke structuurvisie – die uitging van grootschalige verwerving – is daarbij herzien in een stapsgewijze aanpak, gebaseerd op de bestaande eigendomsverhoudingen. 

Voor 6 deelgebieden zijn ruimtelijk-functionele concepten 

opgesteld waarin het thema menging telkens op andere wijze is verwerkt. Het meest in het oog springende deelgebied bestaat uit een reeks ‘woonwerkdomeinen’ van 1500 – 6000 m2. Elk domein kan, en moet, een onderscheidend karakter en typologie krijgen. De verhouding tussen werken (blauw) en wonen (geel) kan per domein verschillen. De reeks domeinen is opgespannen tussen enerzijds een duidelijk adres aan de nieuwe hoofdinvalsweg en anderzijds een rustige ligging aan het kanaal. Dit ruimtelijk concept maakt een zeer flexibele transformatie van de zone mogelijk. 

W1992 diagrammen samengevoegd featured image