Vision Park Apeldoorn

W1925 bebouwing+heide+bosA4 featured image

De gebouwen in dit plan zijn ingebed in een glooiend terrein met bos en heide. Het plan is globaal verdeeld in drie zones: kantoren aan de zuidzijde langs de A1, 450 woningen in het noordelijke deel en een centrum met gemeenschappelijke voorzieningen aan een grote waterpartij in het midden. Het voorzieningencentrum is een vooruitgeschoven cluster dat direct verbonden is met de hal van de kantoren. Het centrum ligt voor werknemers en bewoners op aangename loopafstand. Het parkeerterrein voor de kantoren is overdekt met het heidelandschap. Het beeld vanaf de snelweg is een reeks kantoorgebouwen op de heide.

W1925 functie-legenda featured image

W1925 functiekaartA4 featured image

W1925 parkrandwoningen featured image

W1925 park+vijvermontage featured image

W1925 snelweg+gebouw en groenstrook7 featured image

W1925 hoofdgebouw hal 2 featured image

W1925 functiekaartwandelA4 featured image

W1925 sportpark&vijver featured image

W1925 functiecentrum featured image

WQ1925 vogelvlucht 9 featured image

W1925 totaal model zw featured image