Over ons

We gaan opzoek naar de persoonlijkheid van de opdracht.

Een visie komt voort uit intensieve interactie met gebruikers en opdrachtgevers. We hechten hierin veel waarde aan communicatie en transparantie. Tijdens het ontwerpproces organiseren we regelmatig overlegmomenten om de voortgang van het project te bespreken en eventuele wijzigingen of aanpassingen door te voeren om zo een ontwerp te creëren dat voldoet aan hun specifieke wensen en behoeften. We organiseren workshops en onttrekken hieruit waardevolle input die we meenemen in het ontwerp. 

Tijdens de ruimtelijke zoektocht wordt de verdeling van ruimte met oog voor kosten/kwaliteitverhouding streng bewaakt. We zijn graag de spil in het ontwerpteam: met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, kennis van exploitatieopzetten en verbindende communicatie met alle stakeholders structureren wij keuzes en coördineren we werkzaamheden van alle teamleden, samenkomend tot een integraal ontwerp. Kern daarbij is altijd dat ontwerpen vanuit de wensen en belevingswereld van de (eind)gebruiker gebeurd. Ons uitgangspunt is dan ook om te ontwerpen vanuit de ervaring, ooghoogte van de eindgebruiker. Dit doen we met intensieve 3d bestudering met de VR bril en lopen we door onze eigen schetsen. Ons bureau zet altijd in op interactie met gebruikersgroepen, hun input gebruiken we als vertrekpunt, hierdoor is het bureau in staat voortdurend fris te ontwerpen. 

Platform voor het leven.

Onze projecten zijn een in het oog springende compositie van vormen, kleuren en materialen die samensmelten tot een harmonieus geheel. Maar het gaat verder dan dat, het is een plek waar mensen zich thuis voelen, waar ze zich kunnen ontwikkelen en groeien als individuen. Een plek waar de menselijke maat voorop staat, waar de architectuur zich aanpast aan de behoeften van de gebruikers en niet andersom. Een choreografie van ruimte en licht die het leven van de gebruikers verrijkt. We creëren ruimte die mensen verbindt, inspireert en ontroert want uiteindelijk gaat het om mensen, om hun leven, hun welzijn en hun toekomst.

Wij geloven dat architectuur niet op zichzelf staat, maar een integraal onderdeel vormt van de omgeving.

Daarom zorgen we ervoor dat onze gebouwen naadloos aansluiten op de stedelijke omgeving en het omliggende landschap. Onze creatieve ontwerpen worden gekenmerkt door een sterke samenhang tussen architectuur, stedenbouw, landschap en interieur. Zo ontstaan er levendige en harmonieuze gebouwen  waar mensen graag wonen, werken en leven.