Stedenbouwkundigplan Grote Waal Hoorn

In het nieuwe stedenbouwkundigplan worden er zoveel mogelijk aangename verblijfsruimten voor de omwonenden gemaakt.

het straatbeeld in de Siriusstraat werd gedomineerd door het autoverkeer en parkeerplaatsen. Het vele openbare groen, speelplaatsen en wandelpaden waardoor de Grote Waal zich kenmerkt zijn in de afgelopen decennia veranderd in anonieme en onbehagelijke plekken waar het toezicht door schuttingen is verdwenen. De oorspronkelijke bedoelingen van de stedenbouwkundigen van de Wederopbouw over een veilig en plezierig gebruik van de openbare ruimte door de bewoners zijn hierdoor in vergetelheid geraakt.

De Siriusstraat zal worden versmald en voorzien van drempels. De parkeerplaatsen worden verplaatst naar de groenstrook aan de achterzijde van de nieuwbouw. Dit gebied behoud zijn verblijfskwaliteit door de achtergevel transparant te houden middels grote raampartijen en entrees. Aan de voorkant van de nieuwbouw ontstaat door deze ingreep ruimte voor een reeks openbare groene hoven. De nieuwe bewoners komen rond deze hoven te wonen.

Intensieve en stimulerende samenwerking tussen de professionele partijen , gemeente, Intermaris, drie architecten, MOOI Noord Holland en beeldend kunstenaars hebben de buurt vanaf het begin actief betrokken bij het ontwerpproces.

Onder stedenbouwkundige supervisie van Wiersema architecten, is het ontwerpvraagstuk over de hoven met opzet opengelaten en aan de bewoners toevertrouwd.

Het gefaseerde bouwproces stelt het ontwerp van de hoven uit tot de bewoners er zijn gaan wonen. Dit zorgt ervoor dat de mensen de ruimte ook daadwerkelijk kunnen ervaren. Er wordt op deze manier voor gezorgd dat er zo veel mogelijk mensen bij het plan worden betrokken, de oude en nieuwe buurtbewoners krijgen hierdoor zeggenschap over de inrichting van hun eigen leefomgeving.

Heren 5, M3H,en FARO.