Hogeland College Warffum

In het ontwerp zijn school en landschap sterk verbonden.

In het ontwerp voor de nieuwe school zijn gebouw en landschap sterk verbonden. De school ligt op enige afstand van de straat, ligt statig op een groot gazon en krijgt daardoor een voornaam karakter. Zo’n bijna landschappelijke positie doet denken aan de klassieke Groningse herenboerderijen met hun grote gazons. Het ruime grasveld met kruisende voetpaden doet ook denken aan Engelse ‘colleges’ en oude Amerikaanse campussen, in bijvoorbeeld Oxford en Princeton. Het woord ‘campus’ dat zo verweven is met onderwijs, betekend letterlijk ‘veld’. 

Subtiele hoogteverschillen in het terrein – die zo karakteristiek zijn voor het Groningse landschap – reageren op de functies van het gebouw. Een deel van de school verheft zich, een ander deel ligt verdiept. De gymzaal ligt verlaagd in het terrein, aan de voorzijde van de school, op één lijn met de bibliotheek; uitnodigend naar het dorp gericht maar bescheiden in maat. De verlaging in het gras rond de gymzaal schept een amfitheater met zicht op de activiteiten binnen.

Met de weggraven grond van de gymzaal maken we een terp waarover het pad naar de entree licht omhoog loopt. De lichte verhoging van de terp geeft de bescheiden entree een voornaam en uitnodigend karakter. Het geeft toegang tot een ‘bel-etage’ zoals dat bij veel herenboerderijen op het Hogeland te vinden is. De verhoogde ligging geeft bijzonder zicht op het omliggende terrein. Dat geldt in het bijzonder voor de ‘huiskamer’ die direct naast de entreehal ligt. Van hieruit is ruim uitzicht op het sportterrein dat prachtig omkaderd is door de bestaande windsingel; ook al zo’n karakteristiek element uit het Groningse landschap. In onze visie komt dat optimaal tot zijn recht door het terrein aan te leggen als één doorgaand veld, doorsneden door voetpaden. Het terras naast de ‘huiskamer’ ligt op het zuiden, vrijwel exact in de as van de windsingel en de omsloten landschappelijke ‘kamer’ wordt daarmee in het totaalontwerp betrokken. In het hart van de school ligt een andere ‘omsloten kamer’: een binnentuin die als herinnering aan de oude school in een nieuwe vorm wordt teruggebracht. Deze tuin is echter kleiner, intiemer, met een speciaal karakter.