Hogeland College Uithuizen

De bestaande school in Uithuizen (1961) is ontworpen door de toenmalige rijksbouwmeester J.J.M Vegter en is een mooi voorbeeld van de architectuuridealen over transparantie en openheid uit de jaren zestig.

Ons ontwerp omvat twee benaderingen: ten eerste een (ver)nieuwbouw die nauwgezet de architectuur van het bestaande schoolgebouw volgt, ten tweede en uitbreiding met een grote praktijkhal die refereert aan de Amsterdamse School bouwstijl die veel voorkomt op het Groningse Hogeland.

Wij ontwierpen de uitbreiding van Het Hogeland College, een aanvulling op ons oorspronkelijke ontwerp uit 2009 dat op dit moment in uitvoering is.

De uitbreiding is het sluitstuk van de versterking van scholen volgens het scholenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen. Zo dragen wij momenteel bij aan een toekomstbestendig en duurzaam scholenbestand in het aardbevingsgebied.

Het ontwerp is onze interpretatie van dorps bouwen. De uitbreiding heeft een zachte inpassing in het dorpssilhouet van uithuizen. We bouwen in vele opzichten lokaal, zo wordt de klei van de baksteen die we gebruiken 6 km verderop gewonnen.