Prisma College Arnhem

Wiersema architecten ontwierp de nieuwbouw voor het Prisma College in Arnhem, een integraal ontwerp van schoolgebouw en landschap voor het voortgezet speciaal onderwijs met veel aandacht voor de menselijke maat.

Rondom de centrale hal, het hart van de school, liggen leslokalen, praktijklokalen, overlegruimtes en twee gymzalen. Vanuit elke ruimte ben je spreekwoordelijk drie stappen verwijderd van de hal en daardoor gevoelsmatig verbonden met de anderen in de school. De sculpturale hellingbaan verbindt de twee verdiepingen, met beneden leerlingen van Dagbesteding en boven die van Arbeid. Door het natuurlijke hoogteverschil in het terrein hebben beide verdiepingen een eigen entree.

De school is onderdeel van de rijke cultuurlandschap van het ‘Gelders Arcadië’, waar sinds de 17e eeuw meer dan 100 landgoederen en buitenplaatsen zijn gebouwd. Landgoed Heijenoord was één van die landgoederen. Kenmerk van de landgoederen is een innige verbinding tussen gebouw (huis), tuin en landschap. Bijgebouwen, als theehuizen en oranjerieën versterken de verbinding tussen architectuur en landschap. Deze elementen hebben we verwerkt in ons ontwerp: het naar buiten geschoven keerpunt in de hellingbaan kun je als zo’n theehuis zien en de centrale hal met planten en bomen roept associaties met een orangerie op. Bewustzijn over je plek in de directe omgeving kan een belangrijk aanknopingspunt voor onderwijs zijn. De gebruikers én bezoekers van de school ervaren zo dagelijks de voorname waarde van het leven op een Buiten in het Gelders Landschap. Deze culturele dimensie is een belangrijke immateriële waarde van ons ontwerp.

Het landschap rond de school is met een duidelijke visie op onderwijs ontworpen. De gevraagde buitenruimten voor Thuissimulatie, Groen & Techniek, Dagbesteding, Sport, Beweging en halen & brengen zijn allemaal op een eigen, logische plek ontworpen. Maar bovenal is het landschap één samenhangende, afwisselende ervaringstuin, waarin spel, sport (voetbalkooi, buitenfitness), flora en fauna samengaan.